Location

Donegal is actually closer than you think and there are transport options if you don't want to drive.
 
If you come by car, we're less than 4 hours' drive from Dublin or 2.5 hours from Belfast. You can also consider the Donegal Airport.
 
The length of your stay and how far afield you'd like to roam while here will help you decide if you need a car or not. Walking and cycling is always an option from our house and there are also a few routes whose buses may stop at our front door if you're coming from Dublin, Letterkenny, Buncrana or Moville. We're also happy to collect you from the bus stop in Carndonagh in case you're coming from Derry. Give us a shout to discuss further.

Liên Hệ

Địa chỉ

Rashenny, Ballyliffin,
Co. Donegal
F93 FY9D

Điện Thoại

+353 89 989 9105

Email

madraruaireland@gmail.com

Gọi Chúng Tôi

+353 89 989 9105

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách